دل دیوونه   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  نویسندگان

دیوونه

  آرشیو شده ها

امرداد ۸٧
تیر ۸٧
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳

  بچه باحالها

 

  آمار بازدید ها


  RSS 2.0  

 

   

 


بسم الله الرحمن الرحيم

امشب فقط به يکی از نظرات بينندگان سايت اشاره ميکنم:

                             <<کيست در اين شهر که او مست نيست؟

کيست درين دور کزين دست نيست؟

کيست که از دمدمه ی روح قدس...>>

→به نقل از خلواره←

ميدونيد بعضی شبها که سرمو رو بالينم ميزارم که بخوابم آرزو ميکنم که فردايم همچون امروز نباشد و بعضی اوقات آرزو ميکنم که طعم شيرين مستی را بچشم؛ وقتی استادم يک شب در مورد عشق و مستی حاصل از آن برايم صحبت ميکرد افسوس ميخوردم و زمانی که به ياد آن لحظات می افتم ميخواهم تمام پرده ها را پاره کنم و همچون ديوانه ها بسويش بروم؛ بسوی عشق بازی و مستی حاصل از آن.اما حيف که هنوز به اول راه عشق بازی هم نرسيده ام.حتما متوجه شديد که مقصود من از مستی؛ مستی های ارزان و زودگذر نيست........ يا حق. اين هم توضيح مطلب

 

دیوونه

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو