دل دیوونه   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  نویسندگان

دیوونه

  آرشیو شده ها

امرداد ۸٧
تیر ۸٧
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳

  بچه باحالها

 

  آمار بازدید ها


  RSS 2.0  

 

  بسم الله الرحمن الرحيم

 

قدرت عشق

شايد بيش از هزار بار اين شعر رو خونده بودم و خوندنشو شنيده بودم ولی يادم نمياد تا اين حد روم تاثير گذاشته باشه شعر مشهوريه همتون شنيدين

کافر اگر عاشق شود                  بی پرده مومن ميشود

چيزی شبيه معجزه                   با عشق ممکن ميشود

اما امروز وقتی داشتم تو خيابون رد ميشدم بی اختيار اين شعر تويه ويترين يه مغازه نظرمو جلب کرد به فکر فرو رفتم به راستی که عشق چه قدرتی داره يکی مثل اون يهودی ميشه که اصلا دين اسلام قبول نداشت اما به وقتش چنان از آزمونش سر بلند بيرون مياد که اون عالمی که پيشونيش جايه مهر بود نميتونه امتحان پس بده. يکی در يک لحظه ره صد ساله ميره و ديگری اندوخته عمرشو در يک لحظه از دست ميده به راستی که عشق چه قدرتی داره و چه بی حساب و کتابه اين کاره عشق.

دیوونه

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو