دل دیوونه   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  نویسندگان

دیوونه

  آرشیو شده ها

امرداد ۸٧
تیر ۸٧
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳

  بچه باحالها

 

  آمار بازدید ها


  RSS 2.0  

 

   

 

بسم الله الرحمن الرحيم

*سلام - سلام *چطوری؟ -خوبم تو چطوری بد نيستم خدارو شاکرم * چه خبر؟ -هيچی مثله هميشه!!! *مثله هميشه يعنی اينکه بازهم خونت بجوش اومده و از همه چيز خسته شدی و به عبارتی هم دلت از خودت گرفته هم از مردمان -آره قربون آدم چيز فهم به قول شاعر از تو يک اشاره از من صد نشانه خوب اين بار چی شده که دلت گرفته صورتت سرخ شده گاه ميخندی گاه به شدت عصبانی ميشی؟ * هيچی وارد کلاس که شدم ديدم يکی از بچه ها کس کرده و گوشه ای نشسته کنارش رفتم و پرسيدم چی شده؟ ×بهم گفت هيچی ضايع شدم * ازش توضيح خاستم ×بهم پاسخ داد که دارم از اين مينالم که چرا وقتی که من دنيا رو بزرگ تصور ميکنم بقدری کوچيک ميشه که همه همديگرو ميشناسن و وقتی که آدم دنبال يه پارتی خوب واسه کارش ميگرده دنيا چنان بزرگ نمود پيدا ميکنه که آدمها همسايه هاشونم نميشناسه *ازش خاستم بيشتر توضيح بده برام گفت که: × همزمان با دو دختر آشنا شده بودم و باهاشون چت ميکردم از شانس من اين دو تا خانم محترم همکلاس در اومدن و وقتی من همزمان باهاشون چت ميکردم از قضای روزگار کنار هم نشسته بودن و ميبينن که بله........... خوب حالا چکار ميخای بکنی؟ هيچی تو بگو چکار کنم خوب هر کدومو که بيشتر دوس داری به اون توضيح بده و اون يکی رو ول کن × نميشه *چرا × چون هر دوشونو دوس دارم!!!! آره داشتيم صحبت ميکرديم که با هم رفتيم کافی نت از شانسش يکی از اون دوتا دختر آن بود ديدم وضع پسره بده خاستم کمکش کنم تا اوضاع درست بشه چند تا حرف و دليل يادش دادم تا بگه ديدم نه بابام اين اصلا از مرحله پرته بجای اينکه همه فکرشو بده به اينکه اونو قانع کنه که دوسش داره همزمان با ۴ تا دختر ديگه هم چت ميکنه........... -خوب حالا اين قضيه به تو چرا اين همه ضد حال زده *علتش اينکه دارم به اين درد ميسوزم که چرا عده ای که به نظر من لياقت دوست داشتنو دارن دچار خيانت ميشن کسايی رو ميشناسم که فقط يه دل دارن و اونو به يکی هديه ميکنن ولی افسوس که طرف ارزششو نميدون و اينو به کسی ترجيح ميد که اون شخص بهش خيانت ميکنه و با اين همه باز هم دوس داشته ميشه وقتی با اين دوست داران واقعی هم صحبت ميکنن بهم ميگن که اگه من هم صادق نبودم خائن بودم حالا اون کنارم بود.............. ولی همواره ميگن پشيمون نيستن از عدم خيانت

شرمنده که طولانی شد بنا به پيشنهاد يکی از دوستان از علائم نگارشی تا حدودی استفاده کردم دارم يه چند تا تصميم راجع به وبلاگم ميگيرم که وقتی مطمئن شدم بهتون خاهم گفت نماز روزتون مقبول

دیوونه

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو