امشب قصد ندارم تا همچون شبهای ديگه پروانه ای بنويسم. بلکه قصد دارم تا به يکی از وقايع جامعه اشاره کنم واقعه ای تلخ که همه ما با آن به نوعی گريبان گير هستيم:

 

تعداد دختران فراری در سال ۱۳۸۰ برابر بود با ۳۲۸ نفر

تعداد دختران فراری در سال ۱۳۸۲ برابر بود با ۲۹۸۲ نفر11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif

همانگونه که ملاحظه ميفرماييد در عرض ۲ سال اين آمار تقريبا ۱۰ برابر شده است.به اميد انکه زمانی در زمينه های مثبت اجتماعی چنين رشد سريعی را داشته باشيم.

البته اين آمار تنها به تعداد افرادی که از سوی مقامات شناسايی شده اند دلالت دارد خدا ميداند که چند نفر ديگر هستند که هنوز شناسايی نشده اند.آسوده بخوابيد که شهر در امن و امان است و جامعه سالمی با روابط قوی اجتماعی بر آن حاکم است.28.gif28.gif28.gif28.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
taba

خوبه ما در جامعه ی واقعا امنی زندگی ميکنيم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! راستی به روز کردم سر بزن